Blog

Etiquetatge dels productes per a al·lèrgics als fruits secs

17 Novembre 2016

Consells sobre l'etiquetatge

Segons el “Principi de Seguretat Alimentària” es prohibeix comercialitzar aliments “no segurs”, i per tant les empreses tenen l’obligació d’advertir de la possible presència de quantitats traces d’aquests al·lèrgens en l’etiquetatge del producte.

És fàcil evitar els fruits secs sencers o visibles, però també hi ha molts menjars preparats que contenen aquests fruits. Amb l’objectiu d’evitar aquests aliments, és molt important tenir present l’etiqueta del producte.

Moltes etiquetes ja indiquen si el producte s’ha elaborat en un lloc que processa fruits secs o pugui contenir traços dels mateixos. Així que atent/a!

Els fruits secs són aliments d’etiquetatge obligatori segons la normativa europea actual vigent.

Contingut obligatori de l’etiqueta:

  • Denominació de venda.
  • Llista d’ingredients.
  • Quantitat percentual.
  • Quantitat neta.
  • Data de durada mínima.
  • Condicions de conversa i d’utilització.
  • Nom o raó social i adreça del fabricant o de l’embalador.
  • Mode d’utilització.