Blog

Etiquetatge per a vi

23 Octubre 2014

Consells sobre l'etiquetatge

Botellas de Vino

La popularitat per la cultura del vi ha crescut en els últims anys i això es nota en el sector vinícola ja que cada dia hi ha més competència en el mercat. És per aquesta raó que les marques de vins es veuen obligades a cridar l’atenció del consumidor i una de la manera que tenen d’aconseguir-ho és a través del disseny de la imatge del producte. El disseny de la etiqueta és fonamental per captar l’atenció del públic ja que és una de les primeres coses que veuran els consumidors del producte.

El disseny de les etiquetes d’un vi pot ser molt original per intentar ser el més atractiu, però ha de tenir, per regulació del mercat, un seguit d’informació necessària per a la seva distribució.

Indicacions obligatòries en l’etiquetatge:

L’etiquetatge dels vins, inclosos tots els vins de taula, els vins de qualitat produïts en regions determinades (vqprd), els vins de licor, tots els vins d’agulla, així com els vins originaris de tercers països, ha d’indicar les següents dades:

  • La denominació de venda del producte (amb diferents dades, segons el vi)
  • El volum nominal
  • El grau alcohòlic volumètric adquirit; va seguit del símbol «% vol.» i pot anar precedit dels termes «grau alcohòlic adquirit», «alcohol adquirit» o de l’abreviatura «alc.»
  • El nombre de lot

Totes aquestes indicacions obligatòries s’han de reagrupar en el mateix camp visual de l’ampolla de forma clara i visible. No obstant això, la menció dels ingredients, del nombre de lot i dels possibles importadors pot figurar fora d’aquest camp visual.